Уже двадцять четверту добу в Україні триває війна – 24 лютого Росія здійснила напад з різних напрямків. Через це мешканці почали масово полишати великі міста, східні регіони та їхати на Захід. Водночас низка європейських країн готова приймати біженців з України.

ЄС підготував план для прийому українців, зокрема йдеться про східноєвропейські країни, зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу 24 лютого.

– Ми маємо з усіма країнами-членами на передовій чіткі плани дій у надзвичайних ситуаціях, щоб негайно прийняти цих біженців з України, – уточнила Урсула фор ден Ляєн.

Куди можуть їхати українці:

 • Польща

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінскі заявив, що Польща готова приймати стільки громадян, скільки буде на її на кордонах.

Водночас у приймальних пунктах українців забезпечуватимуть харчуванням та медичним обслуговуванням.

Кордон можна перетнути без закордонного паспорта та сертифіката вакцинації.

 • Словаччина

У МВС Словаччини оголосили, що країна готова прийняти всіх громадян, які тікають від війни.

Водночас в’їзд буде дозволено навіть громадянам без дійсного паспорта.

Проте це буде можливо лише після індивідуального спілкування з прикордонниками.

 • Угорщина

Уряд Угорщини також відправив людей для допомоги громадянам України. Міністр оборони Тібор Бенко говорить, що країна планує прийняти близько 600 тис. українців.

Щодо правил перетину кордону додатково не повідомляється.

 • Молдова

Президент Мая Санду також заявила про готовність Молдови надавати допомогу українцям.

КПП на спільному кордоні працюють у посиленому режимі.

 • Чехія

Прага готова приймати українців. Країна створила кризовий центр, зазначив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, передає Chezh Radio.

 • Естонія

Естонія також дозволила громадянам України залишатися у країні після закінчення дії візи. Про це заявив генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмар Вахер.

 • Ірландія

Ірландія екстрено скасовує візовий режим для українців, які в’їжджатимуть до країни. Про це повідомила міністр юстиції Гелен Макенті.

 • США

Крім того, США також готові прийняти українських біженців. Проте, як вважає речниця Білого дому Джен Псакі, більшість з них осядуть у країнах ЄС.

Не лише готовністю прийняти біженців, а й гострою критикою відреагували західні партнери на напад Росії на Україну. Обговорюються різноманітні санкції.

 • Румунія

Наразі громадяни України можуть в’їжджати до Румунії за біометричним чи простим паспортом у пунктах перетину кордону. Ті, хто просить притулку, також можуть в’їхати з іншою формою ідентифікації, включаючи національні посвідчення особи та свідоцтва про народження.

Документ може бути продемонстрований будь-яким іноземним громадянином у пункті перетину кордону.

Громадяни України також можуть в’їжджати без документів на підставі заяви особи, з гуманітарних причин.

 • Ісландія

Рейк’явік вирішив надати пріоритет українцям, які подають заяви на надання притулку.

 • Велика Британія

Візові правила були пом’якшені для найближчих родичів українців, які мешкають у Великій Британії. Це означає, що українські члени сімей британських громадян можуть подавати заяву на отримання сімейної міграційної візи безоплатно.

Раніше це поширювалося на подружжя або громадянських партнерів, які перебувають у шлюбі не менше двох років, дітей віком до 18 років, батьків, якщо онукові ще не виповнилося 18 років, та дорослих родичів, які є опікунами.

Тепер уряд Сполученого Королівства розширив цю норму, включивши до неї всіх, хто є дорослим батьком, бабусею чи дідусем, дитиною старше 18 років або братом чи сестрою громадянина України, який проживає у Великій Британії. Проте тим, хто не має родичів у країні, як і раніше не дозволять в’їхати в країну.

Новий маршрут візового спонсорства дасть змогу британським підприємствам привозити громадян України у Велику Британію.

 • Директива ЄС

Відповідно до постанови Євросоюзу, громадяни України, які шукають притулку у зв’язку з війною, можуть залишатися у країнах Європейського Союзу до трьох років без необхідності попередньо подавати прохання щодо надання притулку.

Йдеться про такі країни:

Бельгія, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Чехія, Австрія, Словенія, Хорватія, Болгарія, Греція, Італія, Франція, Іспанія, Португалія, Латвія, Литва, Естонія, Ірландія.

 

Заявка на вступ в ЕС

 

For twenty-four days Ukraine has been at war — on February 24, Russia attacked in different directions. Therefore, residents have begun to leave large cities and eastern regions in droves and go to the West. At the same time, a number of European countries are ready to accept refugees from Ukraine.

The EU has prepared a plan to receive Ukrainians, in particular, we are talking about Eastern European countries, said the head of the European Commission, Ursula von der Leyen, during a briefing on February 24.

— We have clear contingency plans with all member states to immediately accept these refugees from Ukraine», — specified Ursula von der Leyen.

Where Ukrainians can go:

Poland

Polish Interior Minister Mariusz Kaminski said that Poland is ready to accept as many citizens as there will be at its borders.

At the same time, the Ukrainians will be provided with food and medical care at the reception points.

It’s possible to cross the border without foreign passport and certificate of vaccination.

Slovakia

The Interior Ministry of Slovakia announced that the country is ready to accept all citizens fleeing the war.

At the same time, entry will be allowed even to citizens without a valid passport.

However, this will be possible after individual communication with border guards.

Hungary

The Hungarian government has also sent people to help Ukrainian citizens. Defense Minister Tibor Benko says that the country plans to receive about 600,000 Ukrainians.

There is no additional information on border crossing rules.

Moldova

President Maya Sandu also said Moldova is ready to help Ukrainians.

Checkpoints on the common border are working in reinforced mode.

Czech Republic

Prague is ready to receive Ukrainians. The country has created a crisis center, said Interior Minister Vit Rakushan, Chez Radio reported.

Estonia

Estonia has also allowed Ukrainian citizens to stay in the country after their visas expired. This was announced by Director General of the Police and Border Guard Department Elmar Vaher.

Ireland

Ireland is urgently cancelling visa regime for Ukrainians who will enter the country. This was announced by Minister of Justice Helen McEntee.

THE USA 

In addition, the U.S. is ready to accept Ukrainian refugees. However, according to White House spokeswoman Jen Psaki, most of them will settle down in EU countries.

Not only the willingness to accept refugees, but also sharp criticism from Western partners reacted to Russia’s attack on Ukraine. All sorts of sanctions are being discussed.

Romania

Ukrainian citizens can now enter Romania with a biometric or simple passport at border crossings. Asylum seekers can also enter with another form of identification, including national identity cards and birth certificates.

The document can be shown by any foreign national at the border crossing point.

Ukrainian nationals may also enter without documentation on the basis of a person’s application for humanitarian reasons.

Iceland

Reykjavik has decided to give priority to Ukrainians applying for asylum.

United Kingdom

Visa rules have been relaxed for immediate family members of Ukrainians living in the UK. This means that Ukrainian family members of British citizens can apply for a family migration visa free of charge.

Previously, this applied to spouses or civil partners who had been married for at least two years, children under the age of 18, parents if the grandchild has not yet turned 18, and adult relatives who are guardians.

Now the UK government has expanded this rule to include anyone who is an adult father, grandparent, child over the age of 18, or a brother or sister of a Ukrainian citizen living in the UK. However, those who do not have relatives in the country will still not be allowed to enter the country.

The new visa sponsorship route will allow British businesses to bring Ukrainian citizens to the UK.

EU directive

According to an EU directive, Ukrainian citizens who seek asylum because of the war can stay in European Union countries for up to three years without having to apply for asylum beforehand.

The countries in question are:

Belgium, Switzerland, Finland, Germany, Czech Republic, Austria, Slovenia, Croatia, Bulgaria, Greece, Italy, France, Spain, Portugal, Latvia, Lithuania, Estonia and Ireland.

Читайте также:

Український парламент вдячний іноземним зіркам за солідарність з Україною

Настя Каменських розчулила новою піснею, яку присвятила Україні

Війна на Україні — що говорить Китай