Російські війська намагаються захопити два найбільших українських міста — Київ і Харків, але зустріли запеклий опір.

З України вже виїхали приблизно пів мільйона біженців, а проти Росії почали діяти жорсткі санкції.

В Україні наразі перебувають репортери ВВС:

  • головний міжнародний кореспондент BBC Ліз Дюсет — в Києві,
  • Марк Лоуен — на польсько-українському кордоні.

Ось, що вони відповідають на запитання читачів ВВС щодо ситуації в Україні.

Наскільки довго країни, що межують з Росією та країни-члени НАТО можуть почуватися в безпеці? — Христина Онофрас, Румунія

Марк Лоуен:

Країни східного флангу НАТО, що межують з Україною, стурбовані.

У Литві запровадили надзвичайний стан. Швеція і Фінляндія, хоч жодна з них не є членом НАТО, минулого тижня приєдналися до екстреного саміту альянсу, а США збільшили присутність своїх військ у таких країнах, як Польща.

Деякі поляки, з якими я розмовляв у прикордонних районах, хвилюються про власну безпеку, але їхня основна увага, як і раніше, зосереджена на допомозі українським друзям, родичам в Україні або тим, хто втік від війни до Польщі.

У який момент країни НАТО погодяться з тим, що те, що відбувається, потрібно зупинити, і приїдуть, щоби підтримати Україну? — Тім Мефам, Брайтон, Велика Британія

Ліз Дюсет:

Країни та союзники НАТО стежать за кожним кроком Росії, попереджаючи, що альянс зробить усе, щоб захистити «кожний дюйм» своєї території.

Вони надали Україні зброю і боєприпаси, а також тренували українських солдатів впродовж останніх років — аж до моменту російського вторгнення.

Але вони неодноразово заявляли, що НАТО не «ступить на українську землю», оскільки Україна не є членом НАТО.

Однак все зміниться, щойно Росія вийде за межі України і порушить кордони будь-якої з країн-членів НАТО.

Стаття 5 Статуту НАТО стверджує, що «напад на одного союзника вважається нападом на всіх союзників».

Якщо це станеться, світ переміститься на незвідану територію і з’явиться небезпечна можливість конфронтації між НАТО та Росією.

Як і коли військова допомога, обіцяна різними західними країнами, дійде до України? Як західні країни можуть прискорити її доставку? — Крістоф Борджіа, Квебек, Канада

Марк Лоуен:

Частину військової допомоги вже надали. Польща надіслала боєприпаси, США — близько 90 тонн військової допомоги, Швеція порушила свою традицію не експортувати зброю в країни, що перебувають у стані конфлікту, а Європейський Союз вперше профінансує закупівлю й доставку зброї та іншого спорядження в країну, що зазнала нападу.

Польща запропонувала стати логістичним центром. Західні країни гостро усвідомлюють потребу прискорити цей процес, а Україна стурбована тим, що в неї закінчуються боєприпаси.

Російська армія стримує свою міць чи це проблеми з логістикою заважають їм завоювати Україну? — Джон, США

Ліз Дюсет:

Сидячи в Києві, багато хто думав, що поява російських військ у центрі столиці — питання часу. Але українські сили чинять опір, а російські війська, як повідомляють, все ще перебувають приблизно за 30 км від центру міста.

З кожним днем все більше бойових частин і важкого озброєння, що стояли уздовж українських кордонів, просуваються вглиб у всіх напрямках, але не так швидко і далеко, як багато хто очікував.

Важко сказати, чи це відбувається «за планом», адже ніхто не знає, який план у президента Путіна. Однак надходили повідомлення про те, що у російських конвоїв закінчується паливо, російські солдати втрачають бойовий дух, а українці чинять опір — як солдати, так і цивільні, деякі з яких озброєні лише силою патріотизму.

Скільки іноземних бійців приєдналося до України на заклик її президента? — Джордж Менахері, Керала, Індія

Марк Лоуен:

Поки що незрозуміло. Президент України закликав іноземців приєднатися до «міжнародної бригади», але ми не знаємо точну кількість тих, хто відповів.

Посольство України в Ізраїлі опублікувало допис у фейсбуку із закликом до ізраїльтян їхати в Україну воювати, але пізніше його видалили.

Якщо Росії вдасться захопити Україну, що буде далі? — Нхланхла, Південна Африка

Ліз Дюсет:

Це екзистенційне питання для України, визначальний і небезпечний момент для всього світу.

По-перше, російським силам доведеться захопити значні території країни Європи та її столицю. А Київ (місто з майже тримільйонним населенням) відомий своєю активною проєвропейською та пронатівською позицією.

Як історія свідчить, військові перевороти і вторгнення перемагали, коли захоплювали телевізійні станції та президентські палаци. Але тут цього буде замало.

Буде запекла контратака, швидко піднімуться українські повстанці. Буде надходити підтримка з багатьох джерел та різних видів. Важко уявити, що це завоювання виживе. Воно увійде в історію як найтемніше з темних часів.

Чому Росія вирішила напасти на Україну саме зараз, а не рік чи два роки тому? Чи був якийсь пусковий фактор? — Ганна, Гаваї

Ліз Дюсет:

Цю війну часто називають війною президента Путіна — поширена думка, що саме він веде її, і ніхто не знає, як далеко він здатен і готовий зайти, намагаючись контролювати сусіда, який, за його словами, не повинен існувати як держава.

Багато хто запитує, чи відчув він слабкість НАТО, зокрема Сполучених Штатів, після фіаско, пов’язаного з виведенням військ з Афганістану та захопленням влади талібами.

Багато хто також розмірковує про душевний стан російського лідера після ізоляції та стресу на тлі пандемії коронавірусу.

Чому США і ЄС вважають, що лише санкції можуть стримати Путіна? — Арагорн, Лондон

Ліз Дюсет:

Війна проти України вразила світ. В останні дні ми спостерігаємо повільне, але незворотне посилення санкцій, обмежень, безпрецедентних дій країн та організацій у всьому світі.

Коли Росія вторглася в Україну, почала діяти перша частина санкцій. Українці вітали їх, але висміювали, вважаючи недостатніми. І вони дійсно не змінили планів президента Путіна.

Тепер Захід усвідомлює рішучість Росії окупувати Україну. Щоб відчути ефект деяких санкцій, знадобляться тижні та навіть місяці, але деякі вже зараз б’ють по російській валюті, акціям, статкам олігархів і, на жаль, по добробуту найбідніших росіян.

Як обіцяні предмети першої необхідності та зброя потраплять на передову з огляду на перевагу російської авіації? — Енді Шерідан

Марк Лоуен:

Все це відбувається через західний кордон України, переважно через Польщу. Військові літаки прибувають сюди навіть із США та Канади, а потім все перекидають через кордон, частково через загрозу з боку російської авіації.Український повітряний простір залишається закритим для цивільних рейсів. Деяка військова допомога прибуває сюди, до Польщі, і потягом, зокрема з Чехії.Це величезна логістична операція з поповнення запасів української армії.

Джерело: www.bbc.com

 

war in ukraine 2022

 

Russian troops are trying to seize Ukraine’s two largest cities, Kiev and Kharkiv, but have met fierce resistance.

About half a million refugees have already left Ukraine, and harsh sanctions have begun to be imposed on Russia.

BBC reporters are in Ukraine:

BBC chief international correspondent Liz Duset is in Kiev,
Mark Loewen — on the Polish-Ukrainian border.

Here’s what they have to say to BBC readers’ questions about the situation in Ukraine.

How long can the countries bordering Russia and NATO member states feel safe? — Cristina Onofras, Romania

Mark Loewen:

The countries bordering Ukraine on the eastern flank of NATO are worried.

Lithuania has declared a state of emergency. Sweden and Finland, though neither is a member of NATO, joined an emergency summit of the alliance last week, and the U.S. has increased its troop presence in countries such as Poland.

Some Poles I have spoken to in the border areas are worried about their own safety, but their main focus remains on helping Ukrainian friends, relatives in Ukraine or those fleeing the war in Poland.

At what point will NATO nations agree that what is happening needs to stop, and come to support Ukraine? — Tim Mepham, Brighton, UK

Liz Duset:

NATO nations and allies are watching Russia’s every move, warning that the alliance will do anything to protect «every inch» of its territory.

They have provided Ukraine with weapons and ammunition and trained Ukrainian soldiers over the past few years — right up to the time of the Russian invasion.

But they have repeatedly stated that NATO will not «set foot on Ukrainian soil» because Ukraine is not a NATO member.

However, this will change as soon as Russia steps outside Ukraine and violates the borders of any NATO member state.

Article 5 of the NATO Charter states that «an attack on one ally is considered an attack on all allies.

If this happens, the world will move into uncharted territory and there will be a dangerous possibility of confrontation between Russia and NATO.

How and when will the military aid promised by various Western countries reach Ukraine? How can Western countries speed up delivery? — Christophe Borgia, Quebec, Canada

Mark Lowen:

Some of the military aid has already been delivered. Poland has sent ammunition, the U.S. has sent about 90 tons of military aid, Sweden has broken its tradition of not exporting weapons to countries in conflict, and the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to an attacked country for the first time.

Poland has offered to become a logistics center. Western countries are acutely aware of the need to speed up the process, and Ukraine is concerned that it is running out of ammunition.

Is the Russian army holding back its power or are logistical problems preventing them from conquering Ukraine? — John, U.S.

Liz Duset:

Sitting in Kiev, many thought it was only a matter of time before Russian troops appeared in the center of the capital. But Ukrainian forces are fighting back, and Russian troops are reportedly still about 30 kilometers from the center of the city.

With each passing day, more combat units and heavy weaponry along the Ukrainian borders are moving inland in all directions, but not as quickly or as far away as many had expected.

It is difficult to say whether this is happening «according to plan,» for no one knows what President Putin’s plan is. But there have been reports that Russian convoys are running out of fuel, Russian soldiers are losing morale, and Ukrainians are fighting back, both soldiers and civilians, some of whom are armed only with the strength of patriotism.

How many foreign fighters have joined Ukraine at the call of its president? — George Menaheri, Kerala, India

Mark Lowen:

It’s not clear yet. Ukraine’s president called on foreigners to join the «international brigade,» but we don’t know the exact number who responded.

Ukraine’s embassy in Israel published a Facebook post urging Israelis to go to Ukraine to fight, but it was later deleted.

If Russia manages to take over Ukraine, what happens next? — Nhlanhla, South Africa.

Liz Duset:

This is an existential issue for Ukraine, a defining and dangerous moment for the world.

First, Russian forces will have to seize significant areas of the country of Europe and its capital. And Kiev (a city of nearly three million inhabitants) is known for its active pro-European and pro-NATO stance.

As history shows, military coups and invasions have been won when TV stations and presidential palaces have been seized. But this will not be enough here.

There will be a fierce counterattack; Ukrainian rebels will soon rise up. There will be support coming in from many sources and of many kinds. It is hard to imagine that this conquest will survive. It will go down in history as the darkest of dark times.

Why did Russia decide to attack Ukraine now and not a year or two years ago? Was there any triggering factor? — Anna, Hawaii.

Liz Duset:

This war is often referred to as President Putin’s war — the popular perception is that he is the one leading it, and no one knows how far he is capable and willing to go in trying to control a neighbor he says should not exist as a state.

Many ask whether he has felt the weakness of NATO, particularly the United States, after the fiasco of withdrawal from Afghanistan and the Taliban takeover.

Many also ponder the Russian leader’s state of mind after the isolation and stress of the coronavirus pandemic.

Why do the U.S. and the EU believe that only sanctions can restrain Putin? — Aragorn, London.

Liz Duset:

The war against Ukraine has hit the world. In recent days, we have seen a slow but irreversible increase in sanctions, restrictions, and unprecedented actions by countries and organizations around the world.

When Russia invaded Ukraine, the first part of the sanctions kicked in. Ukrainians welcomed them, but ridiculed them as insufficient. And they really haven’t changed President Putin’s plans.

The West is now aware of Russia’s determination to occupy Ukraine. It will take weeks or even months to feel the effects of some sanctions, but some are already hitting Russia’s currency, stocks, the fortunes of the oligarchs and, sadly, the well-being of the poorest Russians.

How will the promised essentials and weapons get to the front lines, given Russia’s aviation advantage? — Andy Sheridan.

Mark Lowen:

It’s all happening across Ukraine’s western border, mostly through Poland. Warplanes even come here from the United States and Canada, and then they all roll over the border, in part because of the threat from Russian aviation. Ukrainian airspace remains closed to civilian flights. Some military aid also arrives here in Poland by train, particularly from the Czech Republic. This is a huge logistical operation to resupply the Ukrainian army.

The source of information: www.bbc.com