Представники української журналістської спільноти звернулися з відкритим листом до іноземних колег, які висвітлюють війну Росії в Україні, в якому закликали не вживати помилкової термінології, яка підтримує російську дезінформаційну кампанію про війну.

Зокрема, українська медіаспільнота закликає не називати вторгнення Росії в Україну «кризою», «конфліктом», «військовою операцією» і не називати їх «українськими» («українська криза» чи «конфлікт в Україні»). «Це – повномасштабне вторгнення до України, або ж війна проти України. Ми просимо вас коректно вказувати роль Росії у війні, вживаючи терміни «війна Росії в Україні» та/або «російське вторгнення в Україну», – йдеться у зверненні.

Його підписанти також закликали «не вживати повсюдно термін «війна Путіна». Навіть коли хочеться вірити, що цю війну було розпочато виключно через президента Росії, кілька опитувань, що їх здійснили різні центри та організації (Savanta ComRes, ВЦИОМ, дослідницький проєкт «Чи хочуть росіяни війни?»), показали, що мовчазна більшість росіян – близько 60% – підтримують війну».

Крім того, іноземних журналістів просять чітко вказувати, що «Крим та окремі частини Донецької і Луганської областей були анексовані та окуповані російськими силами у 2014 році», не подавати російську пропаганду як одну з позицій «рівноправних сторін» і залучати українських експертів.

«Наратив, який описує війну як таку, що точиться між Росією і Заходом, заперечує суб’єктність України – те, що народ України чітко демонструє своїм опором вторгненню Росії. НАТО – це альянс, базований на праві суверенних націй на колективну безпеку, закріпленому в Статті 51 Хартії ООН. Фокусуючись на «розширенні», медіа закріплюють кремлівське виправдання війни й ігнорування демократичного вибору народу України, який хоче жити в мирі та бути вільним від агресії з боку Росії», – додали автори звернення.

 

war 2022

 

Representatives of the Ukrainian journalistic community addressed an open letter to foreign colleagues covering Russia’s war in Ukraine, in which they urged not to use false terminology that supports the Russian disinformation campaign about the war.

In particular, the Ukrainian media community urged not to call Russia’s invasion of Ukraine a «crisis,» «conflict,» or «military operation» and not to refer to them as «Ukrainian» («Ukrainian crisis» or «conflict in Ukraine»). «This is a full-scale invasion of Ukraine, or a war against Ukraine. We ask you to correctly indicate Russia’s role in the war by using the terms ‘Russia’s war in Ukraine’ and/or ‘Russian invasion of Ukraine,'» the appeal reads.

Its signatories also urged «not to use the term ‘Putin’s war’ everywhere. Even when one would like to believe that this war was started solely because of the Russian president, several surveys conducted by various centers and organizations (Savanta ComRes, VTsIOM, the research project «Do Russians Want War?») have shown that a silent majority of Russians — close to 60 percent — support the war.»

In addition, foreign journalists are asked to clearly state that «Crimea and parts of the Donetsk and Luhansk regions were annexed and occupied by Russian forces in 2014,» not to present Russian propaganda as one of the positions of «equal parties,» and to involve Ukrainian experts.

«A narrative that describes the war as ongoing between Russia and the West denies Ukraine’s subjectivity — something that the people of Ukraine clearly demonstrate through their resistance to Russian invasion. NATO is an alliance based on the right of sovereign nations to collective security enshrined in Article 51 of the UN Charter. By focusing on ‘enlargement,’ the media perpetuates the Kremlin’s justification for war and ignores the democratic choice of the people of Ukraine, who want to live in peace and be free from Russian aggression,» the authors of the appeal added.

 

 

Читайте также:

Фронтмени гуртів The Gitas та O.TORVALD записали спільну пісню про війну

Президента України Володимира Зеленського номінували на Нобелівську премію миру

«Рівно о четвертій годині Київ бомбили»