Відповідне звернення направила група чинних та колишніх європейських політиків.

Звернення від політиків до Нобелівського комітету щодо номінації Володимира Зеленського та народу України на Нобелівську премію миру були направлене 11 березня. В ньому політики просять повторного відкриття процедури висування кандидатур на Нобелівську премію миру до 31 березня 2022 року, щоб таким чином дозволити висування на Нобелівську премію миру президента Зеленського та народу України. У листі зазначається, що таке «порушення процедури» є виправданим з огляду на те, що «наш демократичний обов’язок — протистояти авторитаризму та підтримувати народ, який бореться за демократію та своє право на самоврядування».

У своєму листі підписани зазначають, що він зумовлений тим єдиним питанням, який наразі ставлять собі всі демократичні громадяни світу: «Що ми можемо зробити, щоб підтримати народ України?». Відповідно до цього в листі зазначено наступне.

«У світлі історично безпрецедентних подій ми закликаємо Комітет з Нобелівської премії миру знову відкрити та переглянути процедуру висування кандидатур на Нобелівську премію миру 2022 року. Світ вражений зображеннями війни з України. Мільйони сімей зараз живуть у страху, їхнім будинкам та засобам для існування загрожують бомбардування та загарбницька армія.

Ми є свідками мужності народу України, який вистояв у цій війні, розв’язаній проти нього російською федерацією. Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та самоврядування. Від непокірного демократично обраного президента України Володимира Зеленського до людини, котра зі сльозами на очах прощається зі своєю сім’єю, щоб боротися за свою країну, люди по всій Україні повстають, щоб протистояти силам авторитаризму. Ми вважаємо, що зараз час показати народу України, що світ на його боці».

З перших днів війни, яку розпочала Росія, весь світ підтримує Україну. Світова спільнота надає потужну військову, грошову та матеріалу допомогу та солідарна з українцями у боротьбі з російскою агресією. Ми переможемо!

 

A group of current and former European politicians has sent an appeal to this effect.

The appeal from politicians to the Nobel Committee regarding the nomination of Volodymyr Zelenskyy and the people of Ukraine for the Nobel Peace Prize was sent on 11 March. In it, the politicians ask to reopen the nomination procedure for the Nobel Peace Prize until March 31, 2022, in order to thus allow the nomination of President Zelenski and the people of Ukraine for the Nobel Peace Prize. The letter notes that this «violation of procedure» is justified given that «our democratic duty is to oppose authoritarianism and to support the people fighting for democracy and their right to self-government.»

In their letter, the signatories note that it is motivated by the one question that all democratic citizens of the world are now asking themselves: «What can we do to support the people of Ukraine?» Accordingly, the letter notes the following.

«In light of historically unprecedented events, we call on the Nobel Peace Prize Committee to reopen and reconsider the nomination process for the 2022 Nobel Peace Prize. The world is stunned by images of war from Ukraine. Millions of families now live in fear, their homes and livelihoods threatened by a bombing invading army.

We are witnessing the courage of the people of Ukraine who have survived this war unleashed against them by the Russian federation. Courageous Ukrainian men and women are fighting to preserve democracy and self-government. From the recalcitrant democratically elected president of Ukraine, Vladimir Zelensky, to the man who is tearfully saying goodbye to his family to fight for his country, people all over Ukraine are rising up to stand up to the forces of authoritarianism. We believe now is the time to show the people of Ukraine that the world is on their side.»

Since the first days of the war that Russia started, the entire world has supported Ukraine. The world community has provided powerful military, monetary and material aid and stands in solidarity with the Ukrainians in the fight against Russian aggression. We will win!

 

Читайте также:

«Рівно о четвертій годині Київ бомбили»

Які країни приймають біженців з України

Український парламент вдячний іноземним зіркам за солідарність з Україною